Potpisivanje aneksa Kolektivnog ugovora

Potpisivanje aneksa Kolektivnog ugovora

Danas je (utorak, 5. studenoga) u Rijeci potpisan aneks Kolektivnog ugovora kao i Sporazum o visini otpremnina za radnike ULJANIK Grupe kojeg su u danas potpisali i:
Juraj Šoljić - glavni povjerenik SMH-a 3.MAJ,
Željko Maričić- predsjednik samostalnog sindikata 3.MAJ-a.

Isto tako, potpisan je i treći aneks Kolektivnog ugovora kojem je produljeno trajanje do zaključenja novog Kolektivnog ugovora na razini ULJANIK Grupe. Danas aneksirani kolektivni ugovor 3.MAJ Brodogradilišta zadržao je sve dosadašnje odredbe izuzev članaka koji se odnose na pitanje o visini otpremnina, a koje su sada regulirane već spomenutim Sporazumom o visini otpremnina. Produljenje Kolektivnog ugovora 3.MAJ Brodogradilišta od strane poslodavca popisali su:
Zdravko Pliško – predsjednik Uprave 3.MAJ Brodogradilišta,
Predrag Božanić – član Uprave 3.MAJ Brodogradilišta,
Hrvoje Makulinčić – direktor ULJANIK Poslovno informacijskih sustava,
te sa sindikalne strane predstavnici sva tri sindikata koji djeluju u 3.MAJ-u.