Porinuće teglenice

U 3.MAJ-u porinute dvije teglenice

Danas (petak, 15.studenoga) su u 3. MAJ-u porinute dvije riječne teglenice za prijevoz sirove nafte i produkata, namijenjene za plovidbu rijekom Magdalenom u Kolumbiji. Teglenice je 3.MAJ Brodogradilište sagradio za švedsku tvrtku WISBY TANKERS AB. Obje teglenice istih su karakteristika, dugačke 59,5 metara, široke 16 metara i ukupno 4,6 metara visoke. Nosivost im je 2500 tona. Opsluživat će ih posebni gurači.
Teglenice su građene pod nadzorom Klasifikacijskog društva BUREAU VERITAS, a plovit će pod kolumbijskom zastavom.