Porinuće riječne teglenice

Porinute dvije riječne teglenice

U utorak, 4. veljače 2014. godine u 3. MAJ-u su porinute dvije nove riječne teglenice za prijevoz sirove nafte i produkata namijenjene za plovidbu rijekom. Teglenice je 3.MAJ sagradio za švedsku tvrtku WISBY TANKERS AB. Obje teglenice istih su značajki, dugačke 59,5 metara, široke 16 metara i ukupno 4,6 metara visoke. Nosivost im je 2500 tona. Teglenice su građene pod nadzorom Klasifikacijskog društva BUREAU VERITAS, a plovit će pod kolumbijskom zastavom.

Istog dana, u vremenu između dva porinuća, započeta je i obrada crne metalurgija za dvije nove asfalt teglenice.