Porinuće riječne teglenice

U 3.MAJ-u porinute teglenice za Wisby Tankers

Danas, 20.03.2014. su u 3.MAJ Brodogradilištu porinute dvije riječne teglenice za prijevoz sirove nafte i produkata, namijenjene za plovidbu rijekom. Teglenice je 3.MAJ izgradio za švedsku tvrtku Wisby Tankers AB. Obje teglenice istih su karakteristika, dugačke 59,5 metara, široke 16 metara i ukupno 4,6 metara visoke. Nosivost im je 2.500 tona. Opsluživat će ih posebni gurači.

Teglenice su građene pod nadzorom Klasifikacijskog društva Bureau Veritas, a plovit će pod kolumbijskom zastavom.