Porinuće teglenice

Porinute dvije teglenice za Wisby Tankers

U utorak (10. lipnja) su u 3.MAJ Brodogradilištu porinute dvije morske teglenice za prijevoz nafte i asfalta. Teglenice dužine 59,5, širine 16 i visine 7,6 metara 3.MAJ je izgradio za švedsku tvrtku Wisby Tankers.

Nosivost im je 2450 tona, a kao posebnost možemo izdvojiti izolirane tankove tereta koji mogu primiti oko 2.400 tona asfalta ugrijanog na temperaturu od 180 stupnjeva Celzija. Teglenice će uobičajeno opsluživati posebni gurači. Izgradnju teglenica nadzire Klasifikacijsko društvo Bureau Veritas.