Potpisivanje isporuke teglenica

3.MAJ isporučio pet teglenica

Danas, 7. studenoga, 3.MAJ Brodogradilište isporučio je pet (13047, 13048, 13051, 13052 i 13055) od ukupno sedam izgrađenih teglenica za prijevoz sirove nafte i produkata namijenjene za plovidbu rijekom. Sagrađene su za švedsku tvrtku Wisby Tankers AB, a isporuka preostale dvije teglenice (13053 i 13054) predviđena je za ponedjeljak 10. studenoga zbog tegljenja iz ULJANIK Brodogradilišta koje je planirano ovog vikenda.

Sve su teglenice istih karakteristika, dugačke 59,5 metara, široke 16 metara i ukupno 4,6 metara visoke, a opsluživat će ih posebni gurači. Teglenice su građene pod nadzorom Klasifikacijskog društva Bureau Veritas.