Porinuće teglenice

19. prosinca u 3.MAJ-u porinute dvije teglenice

Danas su u 3.MAJ Brodogradilištu u more porinute dvije teglenice (PN 13126 i13127) za prijevoz sirove nafte i produkata, namijenjene za plovidbu rijekom.

Teglenice je 3.MAJ sagradio za švedsku tvrtku Wisby Tankers AB. Obje teglenice istih su karakteristika, dugačke 59,5 metara, široke 16 metara i ukupno 4,6 metara visoke. Nosivost im je 2500 tona. Opsluživat će ih posebni gurači. Kuma na porinuću bila je Vinka Stanić Klausberger, samostalni referent nabave, koja je presijecanjem konopa u more pustila obje barže.

Teglenice su građene pod nadzorom Klasifikacijskog društva Bureau Veritas, a plovit će pod kolumbijskom zastavom.