Isporuka teglenica

3.MAJ isporučio dvije teglenice

3.MAJ Brodogradilište je 10. travnja isporučio dvije teglenice (PN 13134,13135) za prijevoz sirove nafte i produkata namijenjene za plovidbu rijekom. Sagrađene su za švedsku tvrtku WISBY TANKERS AB.

Teglenice su dugačke 59,5 metara, široke 16 metara i ukupno 4,6 metara visoke, a opsluživat će je posebni gurači.

Građene su pod nadzorom Klasifikacijskog društva BUREAU VERITAS.