U ULJANIK Brodogradilištu porinut kopač za gradnju 500

U ponedjeljak, 31. srpnja 2017., u Puli je uspješno izvršena aktivnost porinuća kopača u brod - novogradnju 500, samohodno usisno jaružalo na vlastiti pogon, koji Uljanik gradi za dugogodišnjeg partnera JDN Grupu.

Kopač je najkompleksniji dio ovog broda. Sastoji se od 7 sekcija, debljine materijala na određenim mjestima prelaze 150 mm, a njegove točke okretanja, prekretanja i morskog veza zahtijevaju iznimnu preciznost obrade. Na kopaču je instalirana linija usisa koja se sastoji od dva snažna motora koji putem reduktora pokreću pumpu od 8500 kW, a putem dodatna dva motora i reduktora pokreće se linija osovinskog voda kopača koji omogućuje jaružanje morskog dna.