Uljanik osvojio prestižnu nagradu za inovatora godine

U srijedu, 7. ožujka 2018., Uljanik je osvojio prestižnu nagradu JEC Innovation Awards te još jednom pokazao da može konkurirati na svjetskoj razini.

Krajem protekle godine Uljanik je aplicirao za nagradu JEC Innovation Awards u kategoriji primjene kompozitnih materijala u pomorstvu s temom kompozitnih panela na gradnji 513 te ušao među troje finalista. Spomenuta prestižna nagrada dodjeljuje se u sklopu programa JEC Innovation najveće svjetske organizacije u sektoru kompozita JEC Grupe, a s ciljem prepoznavanja, promicanja i nagrađivanja najinovativnijih kompozitnih rješenja širom svijeta te poticaja tvrtkama koje su uključene u kompozitnu inovaciju.

Uljanik je uključen u istraživanje i razvoj lakih primjena na moru u sklopu projekata Europske unije od 2006. godine te je i dalje aktivan u projektu Horizon2020.

Više o finalistima i njihovim projektima ovdje.