Potpisan Sporazum o suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli

U Uljaniku je 23. ožujka 2018. održan radni sastanak na kojem su predstavnici Uljanika i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli razgovarali o temama od zajedničkog interesa, te je potpisan sporazum o suradnji.

Na tragu inicijative za nastavnu suradnju Uljanika i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u Uljaniku je potpisan Sporazum o suradnji Uljanika i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na znanstvenoistraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima.
Inicijativa o suradnji Uljanika i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli pokrenuta je 2016. uz podršku HAZU-a i Rektorskog zbora RH.