Misija, vizija i politika

MISIJA
ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. na temeljima bogate tradicije i stalnom razvojnom orijentacijom, povezujući svoje klijente sa vlastitim stručnim, radnim i infrastrukturnim potencijalom kao i potencijalom okruženja, ostvaruje trajan doprinos dobrobiti društvene zajednice.

Putem razvoja kadrovskih resursa, osposobljavanjem i usavršavanjem svojih djelatnika podiže razinu svojih ukupnih kompetencija jamčeći time visoku razinu kvalitete svojih proizvoda.

Poštivajući sustave vrijednosti uvažavanjem zaposlenih, njihovih kompetencija i njihovog dostojanstva atraktivan je poslodavac u kojem su optimalni uvjeti rada uključujući opredjeljenje za osiguranje sigurnih i zdravih radnih uvjeta.

Živi u harmoniji sa gradom opredjeljenjem prema zaštiti okoliša sudjelujući u uvažavanju vrijednosti kulturnog i prirodnog nasljeđa. Kontinuirano razvija svijest zaposlenika o čuvanju vrijednosti okoliša i zadovoljavanju zahtjeva zakonodavca za očuvanje okoliša.

VIZIJA
ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. je brodogradilište za projektiranje i gradnju brodova, ostalih plovnih i metalnih konstrukcija prilagodljivo zahtjevima tržišta. Pritom razvija izvrsne poslovne odnose s kupcima i ostalim poslovnim partnerima uz poslovanje koje omogućava stalni razvoj i rast, očuvanje okoliša, zdravlje i sigurnost radnika na zadovoljstvo svojih vlasnika, zaposlenika i društvene zajednice.

POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA
Suradnja s kupcem utemeljena na partnerskim odnosima i povjerenju, razumijevanju i uvažavanju njegovih potreba, uz zajedničko kreiranje najpovoljnijih rješenja, te dosljedno poštivanje dogovorenog poslovnog odnosa, što će rezultirati isporukom proizvoda na vrijeme, prema ugovorenoj kvaliteti i sa najpovoljnijim odnosom novostvorene vrijednosti i uloženog kapitala.

Razvijanje profesionalnih i partnerskih odnosa sa institucijama države i društva, zaposlenicima i poslovnim partnerima, utemeljeno na poštivanju zakona, poslovnih običaja i poslovne etike.

Promicanje osobnog razvoja naših zaposlenika, primjenjujući pritom praktične mjere na prevenciji, kontroli i zaštiti od aktivnosti koje potencijalno mogu izazvati onečišćenje okoliša i opasnosti po zdravlje i sigurnost na radu.

Primjena i neprekidno poboljšavanje učinkovitosti integriranog sustava upravljanja koji uz kontinuirani razvoj i unaprijeđivanje tehnologije i poslovno - proizvodnih procesa, uvažavanje zakonitosti očuvanja prirode i okoliša kao i razumnog trošenja njenih resursa, osiguravajući promicanje djelotvornog upravljanja zdravljem i sigurnošću na dobrobit zajednici u kojoj posluje , kako svojim zaposlenicima tako i zainteresiranim stranama.

Edukacijom i treningom osigurati svjesnost i sposobnost zaposlenika za održavanje razine sigurnosti na radu na zadovoljavajućoj razini, kroz sudjelovanje i savjetovanje radnika po svim pitanjima zdravlja i sigurnosti.