Naša lokacija

ULJANIK Brodogradilište d.d.
   Flaciusova 1, p.p. 114, 52100 Pula, Hrvatska

3.Maj Brodogradilište d.d.
   Liburnijska 3, 51000 Rijeka, Hrvatska

Ispis