Vizija, misija i vrijednostiVIZIJA


ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. je brodogradilište za projektiranje i gradnju brodova, ostalih plovnih objekata i metalnih konstrukcija prilagodljivo zahtjevima svjetskih tržišta, koje razvija izvrsne poslovne odnose s kupcima i poslovnim partnerima utemeljene na međusobnom poštivanju, uz poslovanje koje omogućava stalni razvoj i rast, očuvanje okoliša, zdravlja i sigurnosti radnika na zadovoljstvo kupaca, vlasnika, zaposlenika i društvene zajednice.


MISIJA


ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. na temeljima dugotrajne bogate tradicije, znanja, stručnosti i stalnom razvojnom orijentacijom, povezujući svoje klijente s vlastitim stručnim, radnim i infrastrukturnim potencijalom kao i potencijalom okruženja, zemljopisnog položaja i klimatskih uvjeta ostvaruje trajan doprinos dobrobiti društvene zajednice i pojedinca. Razvojem ljudskih potencijala, osposobljavanjem i usavršavanjem svojih djelatnika podiže razinu ukupnih kompetencija jamčeći time visoku razinu kvalitete svojih proizvoda. Poštivajući sustave vrijednosti uvažavanjem zaposlenih, njihovih znanja i njihovog dostojanstva atraktivan je poslodavac u kojem su optimalni uvjeti rada uključujući sigurnu i zdravu radnu okolinu. Živi u harmoniji s gradom, opredjeljenjem prema zaštiti okoliša pridonoseći očuvanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine i prirodnog nasljeđa, kontinuirano razvijajući svijest zaposlenika o čuvanju okoliša i zadovoljavanju zahtjeva zakonodavca za očuvanjem okoliša.


VRIJEDNOSTI


POVJERENJE

Suradnja s kupcem utemeljena na partnerskim odnosima, otvorenoj komunikaciji, povjerenju, razumijevanju i uvažavanju njegovih potreba, uz zajedničko kreiranje najpovoljnijih rješenja, te dosljedno poštivanje dogovorenog poslovnog odnosa, što će rezultirati pravovremenom isporukom proizvoda, spremnih za upotrebu za namjeravanu svrhu, prema ugovorenoj kvaliteti i s najpovoljnijim odnosom novostvorene vrijednosti i uloženog kapitala.


VISOK STUPANJ KVALITETE

Kontinuirano stremljenje ka najvišim industrijskim standardima i kvaliteti proizvoda.


ODGOVORNOST I INTEGRITET

Razvijanje profesionalnih i partnerskih odnosa s institucijama države, lokalne zajednice i društva, zaposlenicima i poslovnim partnerima, utemeljeno na poštivanju zakona i poslovnih običaja uz primjenu dobrih poslovnih praksi i etičkih načela specifičnih za brodograđevnu industriju.


SOCIJALNA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Stvaranje i održavanje sigurnog i zdravog poslovnog okruženja, pružajući zaposlenicima mogućnost stjecanja znanja gradeći reputaciju odgovornog poslodavca uz kreiranje dodatne vrijednosti za sve sudionike. Integriranost s lokalnom zajednicom promicanjem industrijskog nasljeđa, razvoja širokog spektra zanimanja i sudjelovanje u različitim djelatnostima unutar lokalne zajednice.


MISLITI ZELENO

Promicanje osobnog razvoja zaposlenika, primjenjujući pritom praktične mjere na prevenciji, kontroli i zaštiti od aktivnosti koje potencijalno mogu izazvati onečišćenje okoliša. Primjena i neprekidno poboljšavanje učinkovitosti integriranog sustava upravljanja koji uz kontinuirani razvoj i unaprijeđivanje tehnologije i poslovno - proizvodnih procesa, uvažavaju zakonitosti očuvanja prirode i okoliša kao i razumnog trošenja njenih resursa.


ZRAVLJE I SIGURNOST

Edukacijom i treningom osigurati svjesnost i sposobnost zaposlenika za održavanje djelotvornog upravljanja zdravljem i sigurnošću na dobrobit zajednici u kojoj posluje, kako svojim zaposlenicima tako i zainteresiranim stranama, kroz sudjelovanje i savjetovanje zaposlenika po svim pitanjima zdravlja i sigurnosti.


CERTIFIKATI

Sve zahtjevnije i konkurentnije tržište iziskuje kontinuiranu optimizaciju poslovnih procesa ispunjavajući pri tome zahtjeve kvalitete kupaca i zakonskih propisa.

Volatilnost tržišta zahtjeva uspostavljanje odgovornosti vodstva prema upravljanju promjenama i rizicima.

Sve veća briga za očuvanje okoliša i zajednicu temelji su naše svijesti o održivom razvoju okoliša na razini društva u cjelini i svakog zaposlenika.

Uspostavljanjem OH&S politike naš je fokus na brigu o zdravlju i sigurnosti naših zaposlenika.

Usklađenost naših poslovnih procesa sa međunarodnim ISO standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 potvrđena je našim certifikatima.