Priopćenje sa 88. sjednice Vlade Republike Hrvatske

Na današnjem zatvorenom dijelu sjednice Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Odluku o davanju državnog jamstva Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb, Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i/ili drugim poslovnim bankama u zemlji i/ili inozemstvu, za financiranje novogradnji u 3. Maj Brodogradilištu d.d. Rijeka. Naime, imajući u vidu da su pregovori o gradnji četiri broda za prijevoz nafte, bitumena i naftnih prerađevina okončani krajem lipnja ove godine, tj. prije otvaranja Poglavlja 8: Tržišno natjecanje, a samim time i dobivanja mjerila za zatvaranje navedenog Poglavlja, te imajući u vidu da je to avansno, a ne financijsko jamstvo, kojim se omogućava realizacija ranije započetog posla i time je važno za kredibilitet brodogradilišta naspram poslovnih partnera, Vlada Republike Hrvatske odlučila je dati državno jamstvo. Važno je napomenuti kako je ovo iznimka te da Vlada Republike Hrvatske ostaje odlučna ispuniti sva mjerila za zatvaranje Poglavlja 8: Tržišno natjecanje i uspješno provesti privatizaciju, tj. restrukturiranje brodogradilišta.

Donesena je Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Pojezerje, budući da je načelnik Općine Pojezerje preminuo dana 12. rujna 2010. godine.

Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad 3. danima elektroničkih medija koji će se održati u Rovinju, od 17. do 21. studenoga 2010. godine.

Pokreće se postupak za sklapanje Memoranduma između Vijeća ministara Republike Albanije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o namiri duga Republike Albanije po osnovi obračuna vezanih uz robnu razmjenu između Republike Albanije i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Također, pokreće se postupak za sklapanje Protokola o povlasticama i imunitetima Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi. Centar za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi „SELEC“ je utemeljen kao stalna ustanova, ovlaštena sukladno odredbama SELEC Konvencije, pružiti potporu državama članicama i poboljšati koordinaciju u sprječavanju i suzbijanju kriminala, uključujući teški organizirani kriminal, gdje taj kriminal uključuje ili se čini da uključuje element prekogranične aktivnosti. Protokolom države stranke priznaju SELEC-u međunarodnopravnu i pravnu i ugovornu sposobnost koja mu je nužna za obavljanje njegovih zadaća i ispunjenje njegovog cilja te prihvaćaju da isti na državnom području svake države stranke uživa povlastice i imunitete koji su neophodni u obavljanju njihovih zadaća.

Vlada Republike Hrvatske je upoznata s Protokolom VI. zasjedanja Međuvladine hrvatsko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju, potpisanim 17. rujna 2010. godine u Zagrebu.

Izmijenjena je Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača. Naime, sukladno članku 123. Zakona o zaštiti potrošača Vlada Republike Hrvatske osnovala je i imenovala članove Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, kao svoje savjetodavno tijelo koje čine predstavnici tijela nadležnih za pojedina područja zaštite potrošača. Budući da izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, osoba koja je do sada obavljala poslove predsjedatelja, nema u djelokrugu uprave područje zaštite potrošača, izmijenjen je predsjedatelj navedenog Vijeća. Također je ispravljena pogrešno napisana organizacijska jedinica članice Vijeća iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Radi isteka mandata, dužnosti dosadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb razriješen je te imenovan u novom mandatnom razdoblju prim. mr. sc. Željko Baklaić, a dužnosti članova Upravnog vijeća spomenute Klinike razriješeni su i ponovo imenovani Željko Zubović i Inoslav Brkić.

Dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, razriješen je Robert Stude, a dužnosti članova Upravnog vijeća spomenute Agencije razriješeni su Žarko Katić, Dragan Krasić, Lino Fučić te Igor Vidović, radi isteka mandata. Ujedno, novim predsjednikom Upravnog vijeća spomenute Agencije imenovan je Robert Stude te članovima Upravnog vijeća Agencije u novom mandatnom razdoblju Žarko Katić, Dragan Krasić, Lino Fučić i Zlatko Zulim.

Dužnosti dosadašnjeg člana Statističkog savjeta Republike Hrvatske razriješen je Stipan Bilić, a novim članom spomenutog Savjeta kao predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca imenovan je Emil Kuhtić.

Predlaže se Skupštini Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora te izbor novih članova Nadzornog odbora temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju i to Dubravka Novaka, Tomislava Buterina, Vitomira Bijelića te Mladena Vlaića.

Predlaže se Skupštini Trgovačkog društva AKD – Zaštita d.o.o. opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora te izbor novih članova Nadzornog odbora temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju i to Zdravka Janića i prof. dr. sc. Krunoslava Antoliša.