Organizacijske vrijednosti

Organizacijske vrijednosti temelj su za kvalitetnu implementaciju misije, postavljanje organizacijske strukture i odnosa prema trećima.

Organizacijske vrijednosti 3.MAJ BRODOGRADILIŠTA d.d. jesu:

 • Iskustvo, znanje i kompetentnost: razvijena, osposobljena i uhodana organizacija za poslove novogradnje brodova i prateće industrije
 • Timski rad: koji se sastoji od tolerancije, odnosno prihvaćanja različitosti, te kompromisa koji se postižu međusobnim ustupcima
 • Odgovornost: preuzimanje obveza i dužnosti u obavljanju posla, uključujući i posljedice
 • Povjerenje: sposobnost da se pridobije i održi vjera trećih osoba
 • Otvorenost: prihvaćanje novih ideja i spremnost na promjene
 • Prilagodljivost: sposobnost mijenjanja stajališta i djelovanja radi višeg cilja
 • Požrtvovnost: stavljanje tuđih interesa ispred vlastitih
 • Transparentnost informacija: iznošenje jasnih, jezgrovitih, nedvosmislenih i razumljivih informacija
 • Kvaliteta usluge: pružanje kupcima visoke razine kvalitete i zadovoljavanje njegove potrebe u skladu s mogućnostima
 • Ažurnost: pravodobno procesuiranje dobivene informacije na pravom mjestu
 • Stalno usavršavanje i osobni razvoj: osobni razvoj i školovanje u svrhu uzajamnog napretka tvrtke, ali i osobnog razvoja
 • Suradnja sa sindikatima: podudaranje mišljenja i djelovanja u svrhu zajedničkih interesa
 • Etičnost: neiskorištavanje drugih radi vlastite vrijednosti
 • Nulta tolerancija prema korupciji