Osnovni ciljevi poslovanja za period 2011. - 2015.

Osnovni (strateški) ciljevi poslovanja društava u Grupi 3.MAJ za razdoblje od 2011. do 2015. godine su:

  1. Dovođenje poslovanja u područje pozitivnog poslovanja i uspostava dugotrajne održivosti do 2015. godine u uvjetima kakve će kreirati EU za brodograđevnu industriju;
  2. Održavanje i razvoj proizvodnje složenih i visokokvalitetnih brodova prema zahtjevima tržišta i posebnim zahtjevima kupca (tailor made) temeljenih na vlastitom znanju (know how) i vlastitoj tehnologiji;
  3. Ostvarivanje pozitivnih poslovno-proizvodnih rezultata temeljenih na zadovoljstvu kupca kakvoćom proizvoda i pravovremenom isporukom, zadovoljstvu zaposlenih poslom i napredovanjem, zadovoljstvom podugovaratelja poslovnim rezultatima i suradnjom te na zadovoljstvu vlasnika rezultatima ulaganja uz još veći interes poslovnog okruženja u Rijeci, Hrvatskoj i EU za koje 3.MAJ predstavlja tržište.