Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM – SUK

ULJANIK Brodogradilište je po ovom sustavu upravljanja odobreno od Lloyd's Register Quality Assurance, prema normi za sustave upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008. Sustav se počeo razvijati 1994.godine a prvo odobrenje uslijedilo je 1996.godine. Od tada se certifikat obnavlja svake tri godine, kontinuirano s istom institucijom.


SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM – SUO

ULJANIK Brodogradilište je po ovom sustavu upravljanja odobreno od Lloyd's Register Quality Assurance, prema normi za sustave upravljanja okolišem ISO 14001:2004. Sustav se počeo razvijati 1999.godine a prvo odobrenje uslijedilo je 2003.godine. Od tada se certifikat obnavlja svake tri godine, kontinuirano s istom institucijom.SUSTAV UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU – SUZS

ULJANIK Brodogradilište je po ovom sustavu upravljanja odobreno od Lloyd's Register Quality Assurance, prema normi za sustave upravljanja zdravljem i okolišem OHSAS 18001:2007. Sustav se počeo razvijati 2005. godine, a prvo odobrenje uslijedilo je 2015. godine.SUSTAV UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU – SUIS

ULJANIK Brodogradilište po ovom sustavu upravljanja nije odobreno ali sukladno razvoju informacijskih sustava i uvođenju novih ICT od 1996.godine sustavno primjenjuje i uvodi preporuke BS 7799 – Informacijska tehnologija, sigurnosne tehnike i kodeks postupaka za upravljanje informacijskom sigurnošću, danas zahtjeve Norme ISO/IEC 27001:2005. Iste, prema potrebi, integrira s već usvojenim i odobrenim sustavima upravljanja ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Pri tome se, prilikom uvođenja i dizajniranja kontrola i politika, koriste smjernice ISO/IEC 17799:2005, te sigurnosna politika informacijskog prostora Uljanika.
Certifikati

OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015